CÁCH SỬ DỤNG PEDAL

UPRIGHT PIANO (Đàn Piano đứng)
 
1. Pedal phải: Khi sử dụng (nhấn xuống) sẽ tạo ra âm vang (echo) cho toàn bộ âm thanh của đàn.
2. Pedal trái: Khi sử dụng sẽ làm cho toàn bộ âm thanh của đàn sẽ mềm hơn (do cự ly của búa và dây được rút ngắn lại). Một công dụng nhỏ nữa là sự hỗ trợ về tốc độ phím.
3. Pedal giữa: Giúp hạn chế làm phiền người xung quanh khi mình tập đàn.
 
GRAND PIANO (Đàn Piano nằm)
1. Pedal phải: Khi sử dụng (nhấn xuống) sẽ tạo ra âm vang (echo) cho toàn bộ âm thanh của đàn.
2. Pedal trái: Khi sử dụng sẽ làm cho toàn bộ âm thanh của đàn sẽ mềm hơn. Do cơ chế trượt phím qua phải (khi mình đap pedal trái, lúc đó 01 búa chỉ còn gõ vào 02 dây (bình thường là 03 dây) nên âm thanh vẫn sắc nét hơn so với khi sử dụng pedal trái của đàn đứng.
3. Pedal giữa: Khi sử dụng (nhấn xuống) sẽ tạo ra âm vang (echo) cho chỉ một phím hoặc nhóm phím mà người chơi muốn.