CHỨNG CHỈ PIARA

TOYO MUSIC SCHOOL ĐỒNG HÀNH CÙNG CHỨNG CHỈ PIARA

Chứng chỉ Piara là một loại chứng chỉ trong lĩnh vực biểu diễn Piano được cấp bởi Toyo Piano Nhật Bản, đây là 1 trong những chứng chỉ Biểu diễn Piano uy tín và có giá trị ở Nhật. Chứng chỉ Piara, có giá trị khi đăng ký vào các Chuyên Ngành Piano thuộc các trường Âm Nhạc tại Nhật .
Tại Việt Nam ,Toyo Music School sẽ triển khai chương trình Khảo thí Piara để góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong phong trào học Piano hiện nay .
Tại Việt Nam, Toyo Music School là đơn vị đại diện chính thức của Piara Nhật Bản ,đồng thời tổ chức những khóa học Piano và cấp chứng chỉ Piara dành cho tất cả những học viên có nhu cầu học Piano bài bản .
 
 
 
  Hội đồng Ban giám khảo trong cuộc thi Piara

CÁC CẤP ĐỘ CỦA CHỨNG CHỈ PIARA
* Các cấp độ của Chứng chỉ Piara
  1. Có tất cả 18 cấp độ trong Chương trình Piara, Chứng chỉ Piara đánh giá các trình độ Piano từ Vỡ lòng – Sơ cấp – Trung Cấp – Cao Cấp.
  2. Mỗi trình độ của Chứng chỉ Piara tương ứng với các tiêu chí Chuyên môn của nghệ thuật biểu diễn Piano theo chuẩn mực của Piano Hàn lâm, từ Cơ bản đến Cao cấp  gồm các kỹ năng về kỹ thuật ngón, thể hiện âm sắc, sắc thái, thể hiện các phong cách âm nhạc từ cổ điển - lãng mạn - cận đại - đương đại.... Các cấp độ trong khung trình độ của Piara từng bước hướng đến khả năng biểu diễn pinao hoàn hảo.
*  Tư liệu & Tác phẩm để thi Chứng chỉ Piara :  
Piara chủ trương mở rộng trong việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc để dự thi , thí sinh tự do chọn lọc các tác phẩm thuận lợi cho điều kiện cá nhân , miễn sao các tác phẩm dự thi có nội dung chuyên môn đáp ứng theo khung trình độ dự thi, tuy nhiên Piara cũng gợi ý đưa ra một danh sách các giáo trình và các tập tác phẩm phổ biến tương ứng cho mỗi cấp độ để thí sinh tham khảo, theo đó có thể chọn các tác phẩm trong danh sách đó hoặc chọn tác phẩm khác tương đương.
Sau đây có thể liệt kê một vài bộ giáo trình và tập tác phẩm tương ứng với các trình độ của Chứng chỉ Piara như sau:
  • Từ cấp độ 18 đến 13 :
- Giáo trình Methode Rose hoặc tương đương
- Khung trình độ này Toyo Music School có bộ Giáo trình Popular Piano Seminar từ căn bản đến grade 3 .
  •  Từ cấp độ 14 đến 10 :
-  Bao gồm các tác phẩm Sonatine của Mozart, beethoven, Haydn...v..v.
-  Tập tác phẩm Classic favorite vol. 1, vol.2
-  Khung trình độ này Toyo Music School có bộ giáo trình Popular Piano Seminar từ grade 4 đến grade 8 .
  • Từ cấp độ 9 đến 4 :
-  Bao gồm các tác phẩm Invention của JS Bach, Sonate của Mozart , Beethoven, các tiểu phẩm của Schubert, Chopin, Debusy , Mendelson..v.v
-  Khung trình độ này Toyo Music School có bộ Giáo trình Toyo Advanced Piano Vol.1
  • Từ cấp độ 3 đến 1 :
- Bao gồm các Etude của Chopin, các tác phẩm của Debusy, Liszt , Prelude fuge của JS Bach, Sonate Beethoven ..v..v
- Khung trình độ này Toyo music School có bộ Giáo trình Toyo Advanced piano  Vol.2

Biểu đồ khung trình độ chương trình dự thi và tư liệu giáo trình tham khảo: 
       
Cấp độ 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
Tác phẩm thi
 
 * Chuẩn bị 2 bài
 * Chọn 1 bài biểu diễn
 * Đàn thuộc lòng,
 hoặc cho phép nhìn bài
 
* Chuẩn bị từ 1- 2 bài
* Chọn 1 bài biểu diễn
* Đàn thuộc lòng,
 
 
* Chuẩn bị từ 2 - 3 bài
* Chọn 2 bài biểu diễn
* Đàn thuộc lòng,
 
Tư liệu tham khảo Giáo trình Method Rose
Popular piano seminar 1
Giáo trình Method Rose
Popular piano seminar 2,3
Sonatine
Classic favorite 1,2
Popular piano seminar 4-8
Invention(JsBach)
Sonate (classic)
Các Tiểu phẩm Schubert Mendelson,debusy,chopin....
Toyo advanced piano Vol.1
Chopin, Liszt, Debusy
Sonate (classic)
Rachmanino..v..v.
Toyo advanced piano Vol.2
 
                                         
 
 
 
 Bé biểu diễn trong cuộc thi Piara
 
Các bé dự thi cuộc thi Piara