CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT

♪♫♪ Với tiêu chí hỗ trợ khách hàng, Toyo Piano VN sẽ áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất kể từ ngày 28/07/2015.

♪♫♪ Thủ tục rất đơn giản, Quý Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 50% giá đàn và 50% còn lại sẽ chia đều trong 03 tháng kế tiếp.

♪♫♪ Điều kiện tham gia chương trình: Tất cả Quý Khách hàng có hộ khẩu tại TP.HCM.