Chương trình biểu diễn báo cáo thường niên 2017

Chương trình biểu diễn báo cáo thường niên 2017 của Toyo Piano
Địa điểm: 105 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 01, TP.HCM
Thời gian: 18h ngày 05/03/2017
Sau đây là một số hình ảnh của buổi diễn

     
       
                                                                     Chuẩn bị cho Concert   

   
              Tiết mục Faded - Alan Walker                                                   Tiết mục Etude No.19 op.599 - Carl Czerny
                                                                                                               Biến tấu Twinkle, twinkle little star - James Bastien

    
         Tiết mục Little flower girl of Paris - William Gillock              Tiết mục Go the distance - Alan Menken (lyric by David Zippel)

              
                             Tốp ca You raise me up - Rolf Løvland                                  Một ít quà nhỏ cho các bé
 
         
                                                                                       Tea break time
 

Cô Phương Khanh và học viên
 
             

                                                                    Thầy Thành và các bé học viên