Chương trình ưu đãi dành cho khách thuê đàn dài hạn


Sau 01 năm thuê đàn, nếu Quý khách muốn mua chính cây đàn đang thuê, Toyo Piano sẽ khấu trừ phí thuê đàn và phí đặt cọc vào giá đàn thực tế. Quý khách chỉ trả thêm phần chi phí còn lại.

       Để Quý khách có thể nắm rõ chương trình, chúng tôi lấy ví dụ như sau:

             - Chi phí thuê 1 tháng đối với đàn Upright của Quý khách là 1,500,000 đ
             - Phí đặc cọc ban đầu và phí vận chuyển 2 chiều là 16,000,000 đ.
             - Giá cây đàn Quý khách đang thuê là 40,000,000 đ.

       Sau một năm thuê đàn, tổng chi phí Quý khách đã thanh toán là:
 
Tiền thuê 01 tháng * 12 tháng thuê đàn + Phí đặt cọc ban đầu và vận chuyển
1,500,000 (đ) * 12 (tháng) + 16,000,000 (đ) = 34,000,000 đ.

       Nếu Quý khách có nhu cầu mua đàn, số tiền Quý khách thanh toán thêm sẽ là:
 
Giá đàn thực tế - Tổng chi phí thuê
40,000,000 – 34,000,000 = 6,000,000 đ