MỘT VÀI RỦI RO TIÊU BIỂU KHI MUA ĐÀN PIANO CHƯA QUA QUÁ TRÌNH SỬA CHỮA ĐÚNG TIÊU CHUẨN

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP KHI MUA ĐÀN PIANO CHƯA QUA QUÁ TRÌNH SỬA CHỮA
ĐÚNG TIÊU CHUẨN
 
1/  Pin treo dây
         
   Tình trạng nguyên bản                                                               Sau khi được phục hồi (hoặc thay mới)
 
                                        

        

 
2/ Dây Bridle tapes
 
         
       Tình trạng nguyên bản                                                          Sau khi được thay mới3/ Center pin
 
                            
     1 trong 4 vị trí center pin của 1 búa đàn (1 cây đàn có 88 búa)                                          Hình ảnh Center pin
 
4/ Dây Corde


            
     Tình trạng nguyên bản                                                                                       Sau khi thay mới