Model SSS

 CẤU TẠO CỦA BỘ MÁY ĐÀN UPRIGHT LOẠI SSS

- Là 01 Model đặc biệt và độc quyền của Upright piano trên thế giới

- Được sản xuất bởi TOYO PIANO JAPAN

- Là loại đàn Upright piano có bộ máy với cấu tạo gần giống với cấu tạo của đàn Grand piano nhất.

- Tăng cường tốc độ của búa đàn, trong 1 giây đánh được 13 lần (so với bộ máy Upright thông thường chỉ đánh được 7 lần)

- Khi sử dụng Soft peda (pedal trái), toàn bộ hệ thống bộ máy sẽ "trượt" sang ngang; lúc đó, 01 búa chỉ còn đánh vào 2 dây → hiệu ứng sử dụng gần giống với đàn Grand piano nhất.

- Các model đàn piano có cấu tạo SSS: APOLLO RU388, APOLLO A12, APOLLO A132, APOLLO A133W,
TOYO SERIES N.
 

 
Sau đây, TOYO mời quý bạn đọc xem 1 đoạn video mô phỏng phương thức hoạt động của model SSS: