PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÂY CHỐNG ĐÀN GRAND ĐÚNG QUY CÁCH

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÂY CHỐNG ĐÀN GRAND ĐÚNG QUY CÁCH

1. CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG:

 
                      
 

2. CÁCH SỬ DỤNG SAI:

Việc sử dụng sai quy cách này sẽ gây ra sự va đập giữa tấm panel trên và body của đàn.