THÔNG TIN VỀ XUẤT XỨ ĐÀN YAMAHA

UPRIGHT PIANO:

Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ T, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Thomaston, Geargia, Mỹ.
 
Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ U, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại South Haven, Michigan , Mỹ.
 
Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ H, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Hangzhou , Trung Quốc.
 
Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ YT, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Taoyuan, Đài Loan.
 
Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ J, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Jakarta, .
 


 

GRAND PIANO:
 
Những dòng đàn được sản xuất tại Thomaston, Geargia, Mỹ bao gồm: GH1G, GH1FP, GC1G, GC1FP.

Những dòng đàn được sản xuất tại Jakarta, bao gồm: GA1E, DGA1E, GB1, DGB1, GB1K, DGB1K.
 
Những dòng đàn còn lại được sản xuất tại Hamamatsu , Nhật Bản.
(Nguồn: http://usa.yamaha.com/support/finding_age_of_yamaha_piano/)