TOYO PIANO VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH


CUỘC THI TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH NĂM 2015

CUỘC THI THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC NĂM 2009


GIẢI THƯỞNG TRUYỀN HÌNH HTV LẦN 3 - NĂM 2009


ĐỒNG HÀNH CÙNG NGHỆ SĨ SAXOPHONE TRẦN MẠNH TUẤN


TẠI BUỔI TIỆC SINH NHẬT CỦA CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG


NHÓM 5 DÒNG KẺ TẠI TIỆC SINH NHẬT CỦA CA SĨ