DÃY SỐ SERI PIANO CỦA HÃNG YAMAHA

14:52 13/06/2020 Sự kiện

 Theo dữ liệu của Yamaha chúng ta còn tra cứu được nơi sản xuất tương ứng với seri: